ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

İsar Etiket “Etiket İmalatı ve Satışı” alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

Çevre Yönetim Sistemi hedeflerine ulaşmak için şirket yönetimi ve tüm çalışanlar aşağıdaki konulara uymayı taahhüt eder.

  • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Tüm bölümlerde atık yönetim bilincini arttırarak kirliliğin önlenmesini sağlamak,
  • Doğal kaynakları tasarruflu kullanmak,
  • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek, çevre farkındalığının yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.